Lextrad ontstaat op initiatief van Marina Lanckmans, licentiaat Vertaler aan het Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (I.S.T.I.) te Brussel, haar geboortestad. Door haar Belgische en Catalaanse roots had ze altijd al voeling met taalkundige verscheidenheid.

Na meer dan 10 jaar ervaring als zelfstandige vertaler besluit zij in 2007 haar eigen vertaalbedrijf op te richten en vestigt het kantoor in Tortosa, de hoofdstad van de streek van de Ebro, Terres de l’Ebre.

Wat betreft het arbeidsproces volgt Lextrad de aanbevelingen van de norm UNE-EN 15038 over kwaliteit bij vertaaldiensten, dat betekent:

> Analyse van het te vertalen stuk.
> Evaluatie van de documentatie eventueel toegevoegd door de cliënt om maximale terminologische gelijkvormigheid te bereiken.
> Toewijzing van het project aan een beroepsvertaler uit onze ploeg of aan verschillende vertalers in het geval van volumineuze projecten. Deze toewijzing wordt uitgevoerd in functie van het vakgebied van de tekst, aangezien binnen onze ploeg gespecialiseerde vertalers een verscheidenheid aan vakgebieden beheersen (juridisch, technisch, economisch en financieel, medisch, enz.).
> Terminologisch nazicht om maximale gelijkvormigheid te bereiken.
> Eindrevisie, van de vertaling om de hoogste kwaliteit te verzekeren qua lingüistiek en stijl.
> Levering, binnen de termijn vooraf overeengekomen met de cliënt, van een document identiek aan het origineel wat betreft vorm en inhoud, waarbij de equivalente betekenis van de originele tekst wordt weergegeven maar in een andere taal.

Uiteindelijk garandeert Lextrad de uiterst veilige en vertrouwelijke behandeling van de te vertalen stukken.