Traduir és interpretar una llengua i reproduir-ne l’equivalència exacta en una altra.

Traduir és una disciplina que requereix el coneixement exhaustiu de les llengües de treball, el seu context cultural, sociològic, econòmic i polític mitjançant una profunda preparació acadèmica i professional.

Traduir és un art en què l’essència consisteix a trobar la paraula justa per transmetre en la llengua d’arribada el sentit exacte de la llengua d’origen.

És així com a Lextrad concebem la traducció: com una tasca professional, precisa i acurada.

Marina Lanckmans
Directora – Fundadora