Lextrad neix de l'iniciativa de Marina Lanckmans, llicenciada en Traducció per l'Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (I.S.T.I.) de Brussel.les, la seva ciutat natal. D’orígens belgo-catalans, ha estat des de sempre vinculada a la diversitat lingüística.

Amb més de 10 anys d’experiència com a traductora freelance, el 2007 decideix crear la seva pròpia empresa de traducció i situar les seves oficines a Tortosa, la capital de les Terres de l'Ebre.

Pel que fa al procés de treball, Lextrad segueix les recomanacions establertes per la norma UNE-EN 15038 de Qualitat de Serveis de Traducció, és a dir:

> Anàlisi del document per traduir.
> Examen de la documentació eventual aportada pel client per obtenir la màxima homogeneïtat terminològica.
> Assignació del projecte a un traductor professional del nostre equip o diversos traductors en el cas de projectes de més volum. Aquesta assignació es fa en funció de l’àmbit d’especialització del document, ja que la nostra cartera inclou traductors especialitzats en diferents camps (jurídic, tècnic, econòmic i financer, mèdic, etc.).
> Revisió terminològica per tal d’obtenir-ne la màxima coherència.
> Revisió final de la traducció per garantir la màxima qualitat lingüística i estilística.
> Lliurament, dintre del termini prèviament acordat amb el client, d'un document idèntic a l’original quant a la forma i al contingut, i en el qual s’ha reproduït el sentit equivalent al document original però en una altra llengua.

Finalment, Lextrad garanteix la màxima seguretat i confidencialitat dels documents que s’han de traduir.